Ketik sesuatu lalu tekan enter

author photo
By On
Kasenian nyaeta kabinangkitan anu ngahasilkeun barang nu endah-endah. Aya seni sora, seni karawitan, seni sastra, seni teater, jeung seni rupa.

Nurutkeun para ahli, kasenian Sunda teh miboga rupa 400 leuwih, diantarana:
1. Seni sora. Contona: tembang sunda, kawih, anggana sekar, rampak sekar, beluk, jsb..
2. Seni karawitan. Contona: kacapi suling, degung, angklung, tutunggulan, patingtung, rampak bedug, rampak kendang, jsb..
3. Seni tari. Contona: tari topeng, tari merak, tari kukupu, jaipongan, tari sulintang, jsb..
4. Seni teater. Contona: longser, banjet, topeng bekasi, ubrug, jsb..
5. Seni teater padalangan. Contona: wayang golek, wayang parehi, jsb..
6. Seni helaran. Contona: sisingaan, kuda renggong, surak ibra, tungbrung, jsb..


Di handap ieu aya sababaraha ngaran kasenian jeung asal daerahna.

Tarling : Indramayu jeung Cirebon
Jaipongan : Karawang
Kuda Renggong : Sumedang
Cianjuran : Cianjur
Bajidoran : Subang
Sisingaan : Ciherang (Subang)
Ketuk Tilu : Priangan (Bandung)
Debus : Banten
Rudat : Banten
Longser : Bandung jeung Kab. Bandung
Banjet : Karawang
Surak Ibra : Garut

Waditra Kasenian Sunda


Waditra nyaeta alat kasenian Sunda. Jumlahna kawilang loba. Dumasar kana bahan jeung cara nabeuhna, waditra bisa dipasing-pasing jadi:
1. Awi ditiup. Contona: suling.
2. Awi ditakol. Contona: calung, calung renteng, kohkol awi, jsb..
3. Awi digoyang-goyang. Contona: angklung, rengkong, jsb..
4. Kai ditakol. Contona: gambang, lisung, kohkol, jsb..
5. Kawat dipetik. Contona: siter, kacapi, kacapi indung, kacapi rincik, hitar, jsb..
6. Senar dikeset. Contona: rebab, piul, jsb..
7. Parunggu/beusi ditakol. Contona: goong, saron, peking, kenong, panerus, selentem, ketuk, jsb..
8. Kulit ditakol. Contona: bedug, patingtung.
9. Kulit ditepak. Contona: kendang, genjring, terebang, dog-dog, jsb..

Sumber


Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Basa Sunda SMA Negeri 1 Margahayu, Tahun 2016.

Kalang Basa Sunda SMA Semester 1, CV Mutiara Ilmu Bandung.

Klik untuk mengomentari