Ketik sesuatu lalu tekan enter

author photo
By On

LIRIK KAWIH MOBIL BUTUT

Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeuna mah mobil butut geus carang
Nambangan ge di kota ge geus di larang

Dut durut dut dut
Mobil maju na *ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kenekna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo di mandian

*maksadna salah arah/ mundur

ANALISIS UNSUR EKSTRINSIK KAWIH MOBIL BUTUT

Jejer Kawih : Mobil Butut
Pencipta : Abdul Syukur
Pengawih : Ach Suryani – Versi Awal | Bungsu Bandung (Hj. Mimi Setiawati) – Versi Anyar
Lagam : Kawih, Degung (Awal), Jaipongan (Anyar)


ANALISIS UNSUR INTRINSIK KAWIH MOBIL BUTUT

Rasa
Rasa nyaeta unsur nu ngagambarkeun sikep nu ngawih kana poko-poko pasualan anu aya dina rumpaka kawih.
Hasil Analisis : Kawih mobil butut miboga rasa karunya kana kaayaan transporatasi, sarta nyidir sangkan mobil butut the teu digunakeun deui.

Nada
Nada nyaeta sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun.
Hasil Analisis : Kawih mobil butut miboga nada nyindir.

Amanat
Amanat nyaeta perkara/pasualan nu hoyong ditepikeun ku nu ngarang ka nu ngeregepkeun.
Hasil Analisis : Kawih mobil butut miboga amanat : Mobil nu butut kaluaran baheula ulah diparake deui lantaran tos aya mobil nu anyar, sarta mobil butut loba nu mogok ngahesekeun diri jeung batur.

Tema
Tema nyaeta hal poko nu ngajiwaan eusi rumpaka kawih.
Hasil Analisis : Kawih mobil butut miboga tema kaayaan dina eta patempatan, leuwih tepatna kaayaan mobil dina eta patempatan.

Sumber gambar : helmie-margaluyu.blogspot.com

Klik untuk mengomentari